Movendo Leefstijlcoaching biedt de volgende diensten en tarieven:

Intake van anderhalf uur (inclusief lichaamsmetingen en voedingsanalyse).

Losse coachingsafspraak van een half uur.

Losse coachingsafspraak van één uur.

Individueel coachingstraject van twaalf weken.

Gezamenlijke (beweeg) activiteiten of gezamenlijke sessies met partner of vriend(en).

Workshops,  individuele – of groepscoaching voor bedrijven.

Prijzen zijn beschikbaar op aanvraag en zijn inclusief BTW

Buiten een straal van 10 km vanaf mijn woonplaats vraag ik een kilometervergoeding op basis van de gereden kilometers via de snelste route.

Leefstijlcoaching met ingang van 2019 in het basispakket van de zorgverzekering

Het kabinet heeft inmiddels besloten om de *GLI in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen. Zorgprofessionals moeten aangesloten zijn bij een kwaliteitsregister zoals van de Beroepsvereniging Leeftstijlcoaches Nederland (BCLN).  Alleen effectief bewezen programma’s mogen worden uitgevoerd.  Het programma CooL (Coaching op Leefstijl) is één van die programma’s. Er gelden criteria voor deelname en de huisarts regelt de verwijzing.
Let op: het is dus niet zo dat leefstijlcoaching in zijn algemeenheid in het basispakket komt. 

 

*Gecombineerde leefstijlinterventie is een combinatie van drie programmaonderdelen: advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en een gedragsverandering die gericht is op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Deze interventie wordt in de vorm van een programma aangeboden